Džentlmeni u klupama - preneto sa portala Novi Balkan

RIGHTS


Ako bi isključili mnoge predrasude koje prate navijače na ovim našim prostorima kao o široko rasprostranjenoj pojavi među mladima pomalo ograničenih vidika i suženog stanja svesti, sklonih nasilju i vandalizmu moramo priznati da ono što se može videti na našim stadionima i oko njih, često nema previše veze sa sportom . Ali ako je već tako kako je ne bi bilo na odmet da se zapitamo kako da povratimo onaj već zaboravljeni duh sportskog i fer navijanja kada smo mogli da odemo na stadion i da mirno uživamo u sportskom nadmetanju, da navijamo za svoj tim, da ne vređamo suparnike i ne izazivamo sukobe, kada bi umesto uvreda, pogrdnih reči i bacanja upaljenih baklji većina navijača pružila neku sasvim drugu sliku, kada bi se na stadionima i oko njih samo radovalo, veselilo, pa i tugavalo dostojanstveno i pristojno, kada bi umesto naelektrisanosti, tenzija i provokacija čitava atmosfera bila ispunjena pozitivnom energijom? Da je tako nešto moguće i da je vreme da se krene u tom pravcu uveravaju nas aktivisti udruženja Gentlemen koji još od 2007 godine okupljaju navijače i ljubitelje fudbala dajući svoj lični primer kako se veseliti i radovati pobedama ali i kako biti dostojanstveni u porazima i sve to u cilju da sportsko i fer navijanje postane uobičajena pojava na našim stadionima. Udruženje Gentlemen je svih ovih godina prateći našu državnu fudbalsku reprezentaciju na međunarodnim takmičenjima radilo na dizanju rejtinga Srbije i to ne samo na terenu i ne samo promovišući sportsko navijanje već se zalagalo da se i kroz sub-kulturno delovanje van terena širi tolerancija prema drugim nacijama i njihovim kulturama, navijačkim organizaciijama i grupama odakle god da dolaze.Kruna takvog rada i zalaganja je medjunarodni projekat \"Razvoj nove generacije sportskih navijača\" kreiran od strane Udruženja \"Gentlemen\" koji je uvršten u ERASMUS+ program Evropske Unije za obrazovanje, edukaciju i implementaciju mladih u sportu. U realizaciji projekta pokrenutog prošle godine pored Udruženja “Gentlemen” uključene su i partnerske organizacije koje su aktivne u oblastima sporta, kulture i edukacije mladih: A.S.T.E.R.I Association iz Soluna, Centar za interkulturalni dijalog iz Kumanova i FK Lokomotiva iz Beograda. Pored navedenih organizacija, u pripremi edukativnih materijala i izradi projektne brošure bili su uključeni si domaći profesionalni stručni saradnici Dr Marija Djorić, Dr Božidar Otašević i Dr Ivan Djordjević, koji prate ovaj vid društvenih aktivnosti i sportskog navijanja iz perspektive sociologije, kriminologije i antropologije. Ostvarena je i interakcija sa Sekretarijatima za Sport i Obrazovanje Grada Beograda u cilju koordinacije pripreme seminara koji je upravo održan u beogradskim školama za učenike uzrasta 14-16 godina.Osim što su predstavnici Udruženja Gentlemen i gosti-predavači u interaktivnoj komunikaciji razgovarali i preneli svoja iskustva i razmotrili izazove sa kojima se mladi susreću uspeli su da na jedan originalan i inovativan način upute slušaoce, koji svakako spadaju u najosetljiviju i najpodložniju populaciju mlađih adoloscenata, u celokupnu problematiku vrlo opasne i destruktivne društvene pojave, skrenuvši posebnu pažnju na razne izazove i posledice koje za sobom nosi povodljivost i usvajanje pogrešnih sistema vrednosti. Preneto im je i iskustvo koje su aktivisti “Gentlemen Serbian fans” sticali kroz dugogodišnju praksu, takođe predavači su upoznali mlade slušaoce i sa bezbroj pozitivnih aspekata navijanja i uputili ih u neizbežni navijački bonton kako bi ovoj osetljivoj populaciji približili pozitivan način ponašanja i delovanja na sportskim manifestacijama. Na kraju je svim učenicima podeljen strukturirani anketni upitnik sa ciljem da se dobiju bitni podaci o njihovim pogledima i shvatanjima ove teme. Put od navijača sklonih izazivanju nereda, učestvovanju u tučama i vandalskom ponašanju do počinilaca krivičnih dela u našim uslovima može biti prilično izvestan i ne tako dug, pogotovo kada su u pitanju vrlo mlade osobe koje još uvek tragaju za nekim svojim identitetom. To je upravo i prepoznato kao jedan od glavnih problema u čijem rešavanju je zapravo neophodan ovakav vid edukacije mladih u čemu se ogleda i veliki društveni benefit ovog projekta. Naravno da je još potrebno mnogo toga učiniti i uključiti mnoge relevantne faktore i širu zajednicu kako bi dosegli tu još uvek za nas daleku navijačku dimenziju ispunjenu zabavom, pesmom, veselom koreografijom i navijačkim folklorom, ali bitno je i od nečega početi u čemu su ljudi iz udruženja \"Gentlemen\" učinili prve značajnije korake što svakako zaslužuje svaku pohvalu i podršku u ovom njihovom pionirskom poduhvatu.