Održana II skupstina udruženja Džentlmen

RIGHTS


U petak 25 januara 2019 god. u Hotelu Crawn plaza, održana je II skupstina udruženja Džentlmen. Na skupštini je izvršena analiza prethodnih aktivnosti s' akcentom na uzimanje učešća udruženja u aktivnostima i učešću na svetskom fudbalskom prvenstvu u Rusiji. Takođe na skupstini su izabrani članovi upravnog i nadzornog odbora , ali i usvojena nova organizaciona i kadrovska šema i preraspodela poslova i odgovornosti za naredni period od 2 godine. Napravljeni su i dogovori oko prvih narednih aktivnosti. Skupština je trajala 3h.