Džentlmen u Briselu

RIGHTS


Vladimir M. ( član udruzenje Džentlmen ) kao vodja projekta 'Developing of new generation sport fans' , ucestvovao na kick off sastanku svih projekata iz Erasmus + programa Evropske komisije za 2020 godinu . Tokom 2 dana provedena u Briselu razmenio je kontakte sa drugim učesnicima i sagledao mogućnosti za saradnju i dalje aktivnosti.