ANTROPOLOG MEDJU NAVIJACIMA - MEDJU DŽENTLMENIMA

RIGHTS


Udruženje Džentlmen je otpočelo saradnju sa Ivanom Djordjevićem , antropologom i naučnim saradnikom Etnografskog instituta SANU.Osnovna oblast njegovog naučnog intresovanja je antropologija sporta , pa postoje mnoge oblasti za medjusobnu saradnju. Posebna zanimanja autora su za ulogu fudbala i navijača pri konstrukciji lokalnog identiteta.Svoju knjigu "antropolog medju navijačima", Djordjević će predstaviti tokom 2020 godine na jednom od dogadjaja u organizaciji udruženja Džentlmen.